Menu
0
0.00 рсд
Mini Cart
 • Empty cart

  No products in the cart.

PRIPREMA ZA ŠTAMPU

HomePRIPREMA ZA ŠTAMPU

Priprema za štampu je sastavni deo široke ponude usluga. Priprema za štampu se može raditi za sve proizvode i u svim dimenzijama. Ukoliko štampu radite u štampariji. Stručni tim grafičkih dizajnera pomoćiće Vam i po potrebi kreirati idejno rešenje i predstaviti ga vama na doradu i odobrenje.

Štamparija može stampu uraditi i na osnovu vaše pripreme za štampu. Ukoliko pripremu za štampu radite sami, želimo da vam skrenemo pažnju na nekoliko veoma važnih detalja.

Osnovne smernice u pripremi za štampu:

 • Rezolucija – Rezolucija dokumenta u kojoj se priprema za štampu radi treba da bude 300dpi
 • Boje – Pre odabira boja dizajna prilikom pripreme za štampu paletu boja treba podesiti na CMYK/8, a nikako RGB.
 • Format fajla za štampu – najsigurniji format fajla u kome se čuva priprema za štampu je PDF (editabilan ili ne). U slučaju PDF fajla nema potrebe za slanjem fontova i slično.
 • Merne jedinice – merne jedinice u programu u kome radite pripremu za štampu treba postaviti na milimetre umesto pixela. Štamparske mašine rade na osnovu CMYK palete i dimenzija u milimetrima.

Osnovne smernice u pripremi za štampu na tekstilu:

 • VEKTORSKI DOSTAVLJENA PRIPEMA NE ZNAČI DA JE ODMAH PRIMENLJIVA ZA SITO ŠTAMPU.
  UGLAVNOM JE POTREBNO PRILAGODJAVANJE TEHNICI ŠTAMPE.

  Sito štampa ima puno ograničavajućih faktora i zato je potrebno prilagoditi pripremu.
  Priprema treba da se svede na tačno definisan broj boja, uglavnom se radi u manjem broju, jedna do dve.
  Rastere i outline treba izbaciti iz pripreme.
  Minimalna visina slova treba da bude bar 1-2cm, sve ispod toga neće biti čitljivo i može biti krzavo.
  Izbegavajte sitne elemente, objekte i fontove sa tankim linijama.
  Pripremu radite u srazmeri 1:1